ติดตามข่าวสาร  
JS innovation solution Co.,Ltd. JS innovation solution Co.,Ltd.

            บริษัท เจเอส อินโนเวชั่น โซลูชั่น จำกัด เราเล็งเห็นความสำคัญของ IT Solutions ในการขับเคลื่อนธุรกิจของบริษัทลูกค้าด้วยประสบการณ์ของบุคลากรของเราที่มีมามากกว่า 10 ปี จึงทราบถึงปัญหาต่างๆ ทางด้าน IT ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ คลังสินค้าก็ดี บริหารงานขายก็ดี IT Network ฯลฯ จากประสบการณ์ เราจึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงประเด็น
            บริษัท เจเอส อินโนเวชั่น โซลูชั่นจำกัด ยังเป็นบริษัทนำเข้าอุปกรณ์ AIDC (Automatic identification and data capture ) ครบวงจร เช่น เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Scanner , Mobile Computer ), เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด , Software , วัสดุสิ้นเปลือง (กระดาษ,ผ้าหมึก), อุปกรณ์ IT ฯลฯ และยังรับดูแลและให้บริการหลังการขาย

            ดั่งพันธกิจที่ว่า “ผู้ให้คำปรึกษาและบริการอย่างเชี่ยวชาญ และตรงวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรของคุณ” เราสัญญาว่าเราจะดูแลคุณลูกค้าเหมือนกับเป็นหนึ่งในครอบครัวเดียวกัน ให้สมกับที่คุณลูกค้าได้ให้โอกาส JSIS รับใช้บริการ